Kirjoitus on julkaistu tammikuun 2021 Kapsäkissä, jonka aiheena oli tulevaisuus ja unelmat.

Teksti: Jukka Erkkilä

Jotkut haluavat antaa itselleen ja läheisilleen vuoden vaihtuessa uudenvuodenlupauksen. Taustalla voi olla esimerkiksi pyrkimys terveellisempiin elämäntapoihin. Lupaus saattaa olla myös itselle annettu tavoite koulu- tai työpaikan suhteen. Onko sinulla tänä vuonna edessäsi jokin etappipiste: rippikoulu, koulupaikan hakeminen tai vaikka varusmiespalvelukseen astuminen?

Joka ei rakenna pilvilinnoja, ei rakenna muitakaan linnoja.

On inhimillistä, että uuden alla tulee mietittyä omia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Arempaa ihmistä voi uutta kohti astuminen pelottaa, ja rohkea saattaa jopa yliarvioida kykynsä. On suuri lahja, jos tulevaisuuden toiveista ja tavoitteista voi jutella avoimesti vanhempien, sisarusten ja ystävien kanssa. Uskonystävien omakohtaiset kokemukset ovat usein rohkaisevia. Usein he ovat kokeneet Jumalan johdattaneen valinnoissa kohti hänen tarkoittamaansa päämäärää.
On hyvä haaveilla ja unelmoida. ”Joka ei rakenna pilvilinnoja, ei rakenna muitakaan linnoja”, olen kuullut sanottavan. Aina todellisuus ei kuitenkaan mukaudu omien suunnitelmien mukaisiksi. Voi tulla vastaan karvaitakin pettymyksiä. Silloin on hyvä pyytää Jumalaa avuksi.

Vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka Jerusalemin asukkaat vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Silloin Herra rohkaisi heitä: ”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.” Vaikka sillä hetkellä Jumala salli kansalleen vaikeita aikoja, profeetta Jeremia vakuutti: ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:7, 11.)
Olipa vuotesi varrella menestystä tai takapakkia, et ole yksin. Jumalan lapsena sinulla on kaikissa vaiheissa ystävänä Jeesus, joka lupasi kerran: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt. 28:20).